Nghị quyết về việc phê duyệt các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần 2)

Petrolimex

05:55 CH @ Thứ Ba - 06 Tháng Mười Hai, 2022

Nội dung chi tiết xem tại đây

Cùng chuyên mục

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 14)

Thông tin cổ đông |  03/05/2024

Quyết định về việc chỉ định Thư ký Tập đoàn, Người phụ trách quản trị Tập đoàn

Thông tin cổ đông |  02/05/2024

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  26/04/2024

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông tin cổ đông |  26/04/2024

Thông báo bán đấu giá cổ phần của BMF do Petrolimex sở hữu

Thông tin cổ đông |  02/12/2022

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  01/12/2022

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin cổ đông |  01/12/2022

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2)

Thông tin cổ đông |  15/11/2022

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2021 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  11/11/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và nhận cổ tức năm 2021

Thông tin cổ đông |  21/10/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội