Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2021 bằng tiền

Petrolimex

01:25 CH @ Thứ Sáu - 11 Tháng Mười Một, 2022

Tải về các mẫu biểu tại bảng sau:

Mẫu số 01: Giấy ủy quyền nhận tiền cổ tức năm 2021

Mẫu số 02: Giấy đề nghị nhận cổ tức năm 2021 bằng hình thức chuyển khoản

Mẫu số 03: Giấy đề nghị nhận cổ tức năm 2021 đối với trường hợp cổ đông đã mất

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội