Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới Hoàng Mai Ninh

Lưu Văn Tuyển

Người được ủy quyền công bố thông tin

05:58 CH @ Thứ Hai - 07 Tháng Năm, 2018

Tải về toàn văn bản cung cấp thông tin:tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội