Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2018

Petrolimex

06:03 CH @ Thứ Sáu - 04 Tháng Năm, 2018

Ngày 02.5.2018 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Tập đoàn.

Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư 200-202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

Cùng ngày các báo cáo nói trên cũng đã được đăng tại website public www.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư” và “Minh bạch xăng dầu”.

Theo báo cáo, kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2018 của Petrolimex như sau:

1/ Tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, …) là: 45.430 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân Qúy 1 năm 2018 là 62,89 USD/thùng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2017 (giá bình quân Quý 1 năm 2017 là 51,78 USD/thùng).

2/ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.206 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch và bằng 89% so với cùng kỳ.

Trong đó:

(a) Xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 611 tỷ đồng, tương đương 50,6% tổng lợi nhuận hợp nhất. Sản lượng xuất bán xăng dầu năm Quý 1 năm 2018 là 3.287.806 M3/tấn, tăng 17,6% so với cùng kỳ 2017 (2.796.074 M3/tấn), (Riêng dầu mazút đơn vị tính là: Tấn).

(b) Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 595 tỷ đồng, tương đương 49,4% tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó:

- Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 188 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 45 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 93 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 116 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 41 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 30 tỷ đồng;

- Lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt 12 tỷ đồng;

- Lợi nhuận từ các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ… đạt 70 tỷ đồng.

(c) Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất Quý 1 năm 2018 là 10.736 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2017 (Quý 1 Năm 2017 là 9.122 tỷ đồng).

(d) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 1 năm 2018 là 1.003 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn là 898 tỷ đồng.

(e) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 6,9%.

3/ Một số công tác triển khai trong Quý 2 năm 2018.

- Tiếp tục kinh doanh sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ môi trường và xây dựng các giải pháp tổng thể để huy động toàn lực nhằm tăng sản lượng bán các mặt hàng định hướng: Xăng E5-RON92, DO mức V và Xăng 95 IV.

- Nghiên cứu và xây dựng tên thương mại đối với những sản phẩm có chất lượng cao, có sự khác biệt với các sản phẩm thông thường. Xây dựng các chương trình quảng bá, khuyến mại sản phẩm chất lượng cao trên toàn quốc.

- Nâng cao công tác quản lý, quản trị: tiếp tục triển khai thuê KPMG tư vấn quản trị rủi ro, quản trị tài chính, mô hình tổ chức, hệ thống thông tin…; Triển khai chương trình hóa đơn điện tử; Biên lai bán hàng tại cột bơm….

- Tăng cường đầu tư về chiều sâu hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc theo Quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung quyết liệt thoái vốn trong lĩnh vực Ngân hàng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội