Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 15 giờ ngày 08.5.2018 là 2.620 tỷ đồng

Petrolimex

02:58 CH @ Thứ Ba - 08 Tháng Năm, 2018

Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 201/PLX-QĐ-TGĐ ngày 08.5.2018 về điều chỉnh giá dầu - chi tiết xemTCBCđã phát hành.

Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 08.5.2018, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 2.620 tỷ đồng (Hai nghìn sáu trăm hai mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại websitewww.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ tám mươi hai (82) xăng dầu được điều chỉnh theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội