Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 01.8.2019

Petrolimex

03:00 CH @ Thứ Năm - 01 Tháng Tám, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.8.2019- chi tiết xemTCBC đã phát hành.

Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01.8.2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 470 tỷđồng(Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại websitewww.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ một trăm mười một (111) xăng dầu đượcđiều hànhtheo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Các thế hệ cán bộ lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Petrolimex Sài Gòn và XNBL dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập XNBL Petrolimex Sài Gòn (01.8.1989 - 01.8.2019)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội