Kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014

Thông cáo báo chí | 14/11/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Báo cáo | 14/11/2014

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Báo cáo | 14/11/2014

Văn bản 11088/BCT-TTTN ngày 07.11.2014 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Tin chuyên ngành | 07/11/2014

Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm giảm giá ngày 07.11.2014 là 1.500 tỷ Đồng

Minh bạch xăng dầu | 07/11/2014

Những điểm mới của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Petrolimex trên báo chí | 22/07/2015

Thiết lập hệ thống phân phối xăng dầu theo NĐ 83 góp phần minh bạch xăng dầu

Minh bạch xăng dầu | 04/10/2015

Ban hành Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu

Petrolimex trên báo chí | 30/10/2014

Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29.10.2014 của Liên bộ Công Thương, Tài Chính về Giá cơ sở, Quỹ Bình ổn giá và cơ chế điều hành giá xăng dầu

Tin chuyên ngành | 30/10/2014

Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24.10.2014 của Bộ Công Thương qui định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP

Tin chuyên ngành | 28/10/2014

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội