Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Gói hỗ trợ TNNQ phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Petrolimex

11:18 SA @ Thứ Tư - 07 Tháng Hai, 2024

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

62 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm và 62 Tủ điều khiển mới

2,022,440,000  

Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).

Đàm phán trực tiếp

Quý I /2024

Theo đơn giá cố định

03 tháng

2

65 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm và 65 Máy tính nhúng mới

2,120,300,000  

Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).

Đàm phán trực tiếp

Quý I /2024

Theo đơn giá cố định

03 tháng

3

400 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm và sửa chữa 400 MTN cũ và 59 Thiết bị thẻ nhớ

8,660,402,500

Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).

Đàm phán trực tiếp

Quý I /2024

Theo đơn giá cố định

03 tháng

4

140 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm

840,000,000

Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).

Đàm phán trực tiếp

Quý I /2024

Theo đơn giá cố định

03 tháng

5

Thiết bị và dịch vụ sửa chữa, triển khai cột bơm cũ

733,579,200

Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).

Đàm phán trực tiếp

Quý I /2024

Theo đơn giá cố định

03 tháng

6

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (Kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán)

82,446,203

Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).

Đàm phán trực tiếp

Quý II /2024

Trọn gói

01 tháng

Tổng giá gói thầu

14,459,167,903

Tài liệu đính kèm bao gồm:

Quyết định V/v: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gói hỗ trợ TNNQ phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Cùng chuyên mục

Thông báo mời thầu Gói thầu: "Tư vấn lập Báo cáo Khảo sát, đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các kho xăng dầu của Petrolimex"

Thông tin đấu thầu |  19/03/2024

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo Khảo sát, đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các kho xăng dầu của Petrolimex

Thông tin đấu thầu |  28/02/2024

Kế hoạch “Mua xe ô tô Toyota Land Cruiser, phục vụ công tác điều hành SXKD tại Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”

Thông tin đấu thầu |  01/02/2024

Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: "Dịch vụ bảo trì thiết bị công nghệ thông tin và hỗ trợ người dùng tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Thông tin đấu thầu |  29/01/2024

Kế hoạch chào giá thông thường gói thầu Bảo trì TBCNTT thông thường tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Thông tin đấu thầu |  16/01/2024

Thông báo kết quả mua sắm gói thầu “Mua sắm phụ gia MMT” thuộc Dự toán “Mua sắm, bổ sung phụ gia MMT”

Thông tin đấu thầu |  14/12/2023

Kế hoạch “Mua sắm xe ô tô TOYOTA LAND CRUISER - 07 chỗ, phục vụ công tác điều hành SXKD tại Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”

Thông tin đấu thầu |  14/12/2023

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà Thầu, gói thầu “Mua sắm TBCNTT thông thường Quý 4 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Thông tin đấu thầu |  05/12/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội