Thông báo kết quả mua sắm gói thầu “Mua sắm phụ gia MMT” thuộc Dự toán “Mua sắm, bổ sung phụ gia MMT”

Petrolimex

05:07 CH @ Thứ Năm - 14 Tháng Mười Hai, 2023

Cùng chuyên mục

Thông báo mời thầu Gói thầu: "Tư vấn lập Báo cáo Khảo sát, đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các kho xăng dầu của Petrolimex"

Thông tin đấu thầu |  19/03/2024

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo Khảo sát, đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các kho xăng dầu của Petrolimex

Thông tin đấu thầu |  28/02/2024

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Gói hỗ trợ TNNQ phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Thông tin đấu thầu |  07/02/2024

Kế hoạch “Mua xe ô tô Toyota Land Cruiser, phục vụ công tác điều hành SXKD tại Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”

Thông tin đấu thầu |  01/02/2024

Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: "Dịch vụ bảo trì thiết bị công nghệ thông tin và hỗ trợ người dùng tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Thông tin đấu thầu |  29/01/2024

Kế hoạch chào giá thông thường gói thầu Bảo trì TBCNTT thông thường tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Thông tin đấu thầu |  16/01/2024

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà Thầu, gói thầu “Mua sắm TBCNTT thông thường Quý 4 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Thông tin đấu thầu |  05/12/2023

Quyết định Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Mua sắm thiết bị CNTT thông thường Quý 4 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Thông tin đấu thầu |  27/11/2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thấu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thông thường Quý 4 năm 2023 tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Thông tin đấu thầu |  23/11/2023

Thông báo mời thầu Gói thầu: “Mua sắm phụ gia MMT”

Thông tin đấu thầu |  14/11/2023

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng gói thầu "Tổ chức Hội nghị Kinh doanh - Tài chính - QTRR năm 2023"

Thông tin đấu thầu |  13/11/2023

Hồ sơ yêu cầu chào giá thông thường của gói thầu: Tổ chức Hội nghị Kinh doanh - Tài chính - QTRR năm 2023

Thông tin đấu thầu |  31/10/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội