Kế hoạch chào giá thông thường gói thầu Bảo trì TBCNTT thông thường tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Petrolimex

10:02 SA @ Thứ Ba - 16 Tháng Giêng, 2024

Kế hoạch chào giá thông thường gói thầu Bảo trì TBCNTT thông thường tại Công ty Mẹ Tập đoàn:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ bảo trì thiết bị công nghệ thông tin và hỗ trợ người dùng tại Công ty Mẹ Tập đoàn.

2. Bên mời thầu: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Đơn vị thực hiện: Ban Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Ban Tài chính kế toán - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Mục tiêu và nội dung của gói thầu: Thực hiện bảo trì TBCNTT thông thường, hỗ trợ người dùng là CBNC Văn phòng Tập đoàn trong thời gian 36 tháng.

5. Tổng mức Dự toán: 2.760.780.000 VNĐ (Đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng).

6. Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí kinh doanh của Tập đoàn

7. Tiến độ thực hiện gói thầu: Quý 1 năm 2024.

Chi tiết kế hoạch:

Tài liệu đính kèm:

  1. Quyết định V/v: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ bảo trì thiết bị CNTT và hỗ trợ người dùng tại Công ty Mẹ Tập đoàn
  2. Quyết định V/v: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Dịch vụ bảo trì thiết bị CNTT và hỗ trợ người dùng tại Công ty Mẹ Tập đoàn
  3. Yêu cầu chào giá thông thường gói thầu: Dịch vụ bảo trì thiết bị CNTT và hỗ trợ người dùng tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội