Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải họp KH 2022 tại Petrolimex Hà Nội

Bùi Hoài Thanh

Chuyên viên Văn phòng

03:14 CH @ Thứ Sáu - 13 Tháng Năm, 2022

Ngày 12.5.2022, Công ty Xăng dầu Khu vực I (Petrolimex Hà Nội/Công ty) vinh dự được đón tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) do ông Đào Nam Hải- Uỷ Viên HĐQT, Tổng Giám đốc dẫn đầu, đến thăm và làm việc về hoạt động triển khai kế hoạch sản xuất kinh năm 2022.

Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải đánh giá cao những kết quả của Petrolimex Hà Nội trong 4 tháng năm 2022
Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 4 tháng đầu năm, Petrolimex Hà Nội đã thực hiện tốt công tác phòng dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng, lợi nhuận, tiền lương, thu nhập cho người lao động hoàn thành tiến độ kế hoạch Tập đoàn giao; công tác an ninh, an toàn, quản trị nội bộ được duy trì ổn định. Bên cạnh đó Công ty cũng đề ra các phương hướng, nhiệm vụ cần hoàn thành trong những tháng tiếp theo của năm 2022.

Tại buổi làm việc, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Petrolimex Hà Nội trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm. Đồng thời, Tổng Giám đốc Petrolimex yêu cầu Công ty cần tiếp tục giữ vững và triển khai có hiệu quả những mục tiêu đã đặt ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2022 đã được Tập đoàn giao cho Công ty trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Petrolimex Hà Nội tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV-NLĐ yên tâm, đồng lòng, dốc sức cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Ban Lãnh đạo Petrolimex Hà Nội trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, sẽ nỗ lực quyết tâm hơn nữa, phát huy nội lực hiện có, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội