Tin ảnh: Học tập Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Phạm Ngọc Tú

CV Phòng Quan hệ Công chúng

04:02 CH @ Thứ Ba - 26 Tháng Tám, 2014

Ngày 26.8.2014 Đảng uỷ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) đã tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Khóa XI (sau đây gọi tắt là “NQTW 9”).

55 cán bộ đảng viên thuộc Đảng ủy Tập đoàn và các cấp uỷ trực thuộc đã về dự học.

Theo kế hoạch, sau học tập, Đảng uỷ Petrolimex sẽ hội nghị xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện NQTW 9 đúng định hướng của Đảng, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Petrolimex Trần Minh Hải phát biểu khai mạc

PGS, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt NQTW 9

Cán bộ đảng viên Đảng bộ Petrolimex học tập NQTW 9

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội