Thực tiễn hơn, sâu sát hơn

Trần Minh Hải

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy

11:26 SA @ Thứ Ba - 08 Tháng Giêng, 2019

Bí thư Chi bộ

Bí thư Chi bộ là người đứng đầu Chi bộ. Bí thư Chi bộ có vai trò quan trọng và đương nhiên có trọng trách cao nhất tại tổ chức cơ sở Đảng.

Để Chi bộ hoạt động hiệu quả, thiết nghĩ, Bí thư Chi bộ phải thực tiễn hơn, sâu sát hơn.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng ngày 28.02.2013 đã nhận xét “một số Chi bộ hoạt động chưa đều so với mặt bằng chung, nguyên nhân là do Bí thư Chi bộ chưa đổi mới phương thức lãnh đạo”.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã quyết nghị “Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Tập đoàn”. Nghị quyết đã được phổ biến đến từng Chi bộ, từng cán bộ, đảng viên với hai nhóm giải pháp cụ thể.

Giải quyết thực tiễn phát sinh

Thực tiễn quá trình SX-KD luôn phát sinh các trở ngại đến sự phát triển - cần phát hiện, giải quyết.

Không né tránh các vấn đề phát sinh. Đó là một thái độ đúng đắn.

Bí thư Chi bộ phải là người đầu tiên nhận diện ra các vấn đề phát sinh; là người đầu tiên suy nghĩ tìm tòi giải pháp khắc phục.

Nếu không phải là người đầu tiên nhận diện ra các vấn đề phát sinh thì Bí thư Chi bộ cần lắng nghe được các vấn đề đó từ đảng viên trong Chi bộ, từ quần chúng.

Tiếp đó, cần đưa vấn đề ra Chi bộ để cùng bàn bạc, thảo luận. Ngạn ngữ có câu “một cái đầu đã tốt, hai cái đầu tốt hơn”. Khi đã tạo lập được sự đồng thuận thì cùng nhau bắt tay vào thực hiện.

Làm được như vậy là chúng ta đã tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể; đồng thời, xác lập được vai trò lãnh đạo của Chi bộ và xây dựng được mối quan hệ gắn bó mật thiết với quần chúng.

Thực tiễn hơn, sâu sát hơn

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Bí thư Chi bộ cần phải thực tiễn hơn, sâu sát hơn.

Nếu không thực tiễn thì dễ trở thành quan liêu. Nếu không sâu sát thì nhìn không thấy vấn đề.

Đương nhiên, Bí thư Chi bộ phải luôn ý thức được về trách nhiệm và mục tiêu phát triển của Chi bộ mình, của đơn vị mình.

Bên cạnh đó, Bí thư Chi bộ cần thực sự cởi mở tấm lòng, thực sự cầu thị thì mới lắng nghe được tiếng nói từ đảng viên, từ quần chúng.

Ở doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ lãnh đạo bằng giáo dục, thuyết phục là chính. Đó chính là sự khác biệt với phương thức lãnh đạo theo chế độ thủ trưởng.

Giáo dục thì không gì bằng cách nêu gương. Thuyết phục thì không gì bằng “thấu tình đạt lý”.

Làm được như vậy, chắc chắn, chất lượng hoạt động của Chi bộ sẽ được nâng cao. Bí thư Chi bộ thực sự xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng ủy và đảng viên, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả để thúc đẩy Petrolimex tiến xa hơn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội