Nâng cao tầm cạnh tranh để hội nhập KTQT thành công

Nguyễn Bằng & Ngọc Tú

Phòng QHCC

11:27 SA @ Thứ Ba - 08 Tháng Mười Một, 2016

Sáng 02.11.2016 Thứ trưởng Bộ Công Thương (BCT/Bộ) đã có buổi làm việc đầu tiên với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) trên cương vị thay mặt Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Petrolimex theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Quyết định số 3979/QĐ-BCT ngày 04.10.2016.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa chủ trì buổi làm việc

Tham gia buổi làm việc của Thứ trưởng có lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng, Phòng Báo chí tuyên truyền Văn phòng BCT và các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo điều hành Petrolimex; Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo đã báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ, định hướng nhiệm vụ giải pháp của Petrolimex trong thời gian tới và Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh báo cáo kết quả SX-KD của Petrolimex 9 tháng đầu năm 2016.

Tiếp đó, lãnh đạo Tổng công ty/Công ty chuyên ngành Petrolimex (PLC, PGC, PG Bank và Petrolimex Aviation) đã trực tiếp báo cáo chi tiết về kết quả SX-KD, các đặc điểm cá biệt của chuyên ngành và những vấn đề Thứ trưởng quan tâm.

Lãnh đạo các vụ Thị trường Trong nước, Kế hoạch và Tài chính cũng đã trực tiếp báo cáo Thứ trưởng về các nội dung liên quan đến chính sách vĩ mô có liên quan đến xăng dầu và tiến trình giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Petrolimex.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã ghi nhận thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của Ban lãnh đạo Petrolimex cùng toàn thể CBCNV-NLĐ trong việc thực thi chức năng nhiệm vụ của mình trong suốt 60 năm qua và đặc biệt là từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Tập đoàn, công ty cổ phần (từ 01.12.2011) đại chúng (từ 17.8.2012).

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Thứ trưởng rất vui mừng về kết quả SX-KD 9 tháng đầu năm 2016 mà Petrolimex cùng các Tổng công ty/Công ty chuyên ngành đã đạt được. Bên cạnh việc SX-KD an toàn mọi mặt, Petrolimex đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng chủ yếu là bảo toàn, phát triển vốn của doanh nghiệp; trong đó, có vốn Nhà nước và các cổ đông thiểu số; đóng góp vào ngân sách nhà nước, tăng cường các hoạt động về xã hội từ thiện, an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại nhiều địa phương và đối ngoại tại nước ngoài.

Thành tích đó khẳng định chủ trương và quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về cổ phần hóa, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; góp phần quan trọng vào việc tổng kết thực tiễn để hoàn thiện chính sách vĩ mô, cùng cả nước hội nhập kinh tế quốc tế thành công trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý Petrolimex rằng xăng dầu là mặt hàng có tính thị trường rất cao và thực tế thế giới cho thấy luôn có những biến động bất thường. Bên cạnh việc tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trong bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước trong mọi tình huống như câu chuyện khan hiếm xăng dầu đầu năm 2011 tại Tây Nguyên; Petrolimex cần tiếp tục làm tốt công tác dự báo, phát huy hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp, công tác định hướng và quản trị tiên tiến, nâng cao tầm cạnh tranh để trở thành doanh nghiệp Việt tiên phong hội nhập kinh tế quốc tế thành công.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cũng đã khen ngợi công tác truyền thông của Petrolimex tại www.petrolimex.com.vn.

Liên tục nhiều năm qua, hệ thống website Petrolimex đã đáp ứng được các mục tiêu: Thực hiện minh bạch xăng dầu, công khai kết quả SX-KD đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công ty cổ phần, đại chúng; biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt, công tác xây dựng phong trào thi đua lao động sản xuất; tổ chức tốt truyền thông nội bộ đến CBCNV-NLĐ và cung cấp thực tiễn đến Bộ, các cơ quan quản lý nhà nước TW & các địa phương, phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông cùng đông đảo bạn đọc, công chúng cả nước và đối tác ở nước ngoài.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ và định hướng nhiệm vụ giải pháp của Petrolimex trong thời gian tới

Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh báo cáo kết quả hoạt động SX-KD 9 tháng đầu năm 2016

Lãnh đạo PLC, PGC, PG Bank và Petrolimex Aviation báo cáo đoàn công tác Bộ Công Thương về hoạt động SX-KD, các đặc thù chuyên ngành và các vấn đề Thứ trưởng quan tâm

Lãnh đạo các vụ Thị trường Trong nước, Kế hoạch, Tài chính báo cáo Thứ trưởng về các nội dung liên quan đến chính sách vĩ mô có liên quan đến xăng dầu và tiến trình giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Petrolimex

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội