Thông báo: Ý kiến kết luận của PTT Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện NĐ số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

VPCP

09:27 SA @ Thứ Tư - 25 Tháng Bảy, 2012

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội