Tạo nguồn phát triển Đảng ở Petrolimex

Phạm Ngọc Tú

Phòng QHCC

10:26 SA @ Thứ Ba - 03 Tháng Mười, 2017

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vừa được Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) khai mạc sáng 03.10.2017 tại Hội trường trụ sở Tập đoàn.

Báo cáo viên ThS. Ngô Thị Khiết - Phó chánh Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị ĐUK DNTW với chuyên đề khái quát lịch sử Đảng CSVN

Truyền đạt kiến thức tại lớp bồi dưỡng làcác báo cáo viên đến từ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị ĐUK DNTW và các học viên là75 quần chúng ưu tú đến từ các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn.

Lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức trong 2 ngày với các chuyên đề khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, những năm qua, Đảng ủy Petrolimex đã quan tâm chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên có nhiều đổi mới theo hướng từng bước nâng cao chất lượng; các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo tích cực, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội