PLC - top 30 DN quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017

Ngô Đức Giang

P.TGĐ - Người công bố thông tin

09:28 SA @ Thứ Năm - 23 Tháng Mười Một, 2017

Ngày 17.11.2017, tại TP Quy Nhơn, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức “Tôn vinh Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017”.Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC)là 1 trong 30 doanh nghiệp được tôn vinh dịp này.

Kỷ niệm chương Top 30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017

Top 30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017 là năm đầu tiên HNX nâng cấp chất lượng thông tin công bố và bổ sung các tiêu chí về việc thực hiện các nguyên tắc bảo đảm chất lượng QTCT của doanh nghiệp.

Chương trình đánh giá được thực hiện với 351 doanh nghiệp niêm yết trên HNX ngoài 5 tiêu chí (quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, minh bạch và công bố thông tin, trách nhiệm của HĐQT) còn bổ sung các nguyên tắc bảo đảm chất lượng QTCT của doanh nghiệp, gồm: Nguyên tắc về quyền, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông; nguyên tắc về trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị; nguyên tắc về minh bạch, công bố thông tin; nguyên tắc hạn chế xung đột lợi ích, đặc biệt trong giao dịch với các bên liên quan...

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội