Phát huy thế mạnh sản phẩm và tính hệ thống để cạnh tranh thành công

Ngô Đức Giang

P.TGĐ - Người được UQ Công bố thông tin PLC

01:36 CH @ Thứ Ba - 21 Tháng Tư, 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) đã được tổ chức và thành công tốt đẹp vào ngày 20.4.2015 tại Khách sạn Kim Liên - TP. Hà Nội.

Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Trần Văn Thịnh - Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Phòng nghiệp vụ tham dự Đại hội, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Tập đoàn đối với sự phát triển của PLC.

Ông Trần Văn Thịnh - UV HĐQT - TGĐ Petrolimex thay mặt Lãnh đạo Petrolimex phát biểu ý kiến tại Đại hội

Chủ tịch HĐQT PLC Phạm Bá Nhuân điều hành Đại hộiUV HĐQT - TGĐ PLC Nguyễn Văn Đức trình bày báo cáo tại Đại hội

Các Cổ đông tham gia ý kiến và thảo luận tại Đại hội

Năm 2014, trong bối cảnh chung của nền kinh tế còn nhiều khó khăn, chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc; thị trường cạnh tranh quyết liệt trên các lĩnh vực dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất. PLC đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh (SX-KD); trong đó tăng trưởng so với thực hiện 2013 như sau:

* Sản lượng: 19,67%,

* Doanh thu: 9,84%,

* Lợi nhuận trước thuế: 35,61%.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội