Piacom tổng kết dự án EGAS-ERP tại CTXD Quốc gia Lào

Nguyễn Thị Lê

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

03:35 CH @ Thứ Năm - 07 Tháng Chín, 2017

Ngày 31.8.2017, tại thủ đô Vientiane, CHDCND Lào Công ty xăng dầu Quốc gia Lào (LSFC) và CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (Piacom) đã phối hợp tổ chức tổng kết dự án Quản trị nguồn lực doanh nghiệp EGAS-ERP.

Chụp ảnh kỷ niệm Tổng kết dự án EGAS-ERP

Tròn 8 tháng kể từ ngày 01.01.2017, hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp EGAS-ERP do PIACOM cung cấp và triển khai đã được đưa vào vận hành chính thức tại Công ty LSFC.

Kết quả đã có 36 Quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, 96 chức năng, 86 báo cáo quản trị và 5 báo cáo tài chính đã được đưa vào khai thác, sử dụng. Hệ thống đã từng bước đáp ứng yêu cầu công tác quản trị tại LSFC.

Phần mềm EGAS_ERP do PIACOM cung cấp được triển khai tại trụ sở chính, 7 chi nhánh và 19 kho của LSFC. Phần mềm được thiết kế theo mô hình tập trung dữ liệu, hoạt động trên môi trường Internet sẽ giúp cho các cấp quản lý có thể truy cập từ xa thông qua các thiết bị cầm tay: Laptop, Tablet, smart phone…đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời cho điều hành sản xuất kinh doanh. EGAS_ERP kế thừa toàn bộ các quy trình quản lý trước đây và được cập nhật bổ sung các quy trình quản lý mới từ hệ thống SAP_ERP đang triển khai tại PETROLIMEX. Đặc biệt, EGAS_ ERP được thiết kế để sẵn sàng tích hợp với các hệ thống Tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh xăng dầu. EGAS_ERP sẽ là giải pháp hữu hiệu phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh của Công ty Xăng dầu Quốc gia Lào.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội