Phát huy sức mạnh tiên phong, tinh thần trách nhiệm PLX

Trương Nữ Hải Hà

CV Phòng TCHC

11:14 SA @ Thứ Sáu - 18 Tháng Giêng, 2019

Chiều ngày 16.01.2019, Công ty Xăng dầu Tây Ninh (Petrolimex Tây Ninh) tổ chức tổng kết công tácnăm 2018 tại khách sạn Vinpearl, TP Tây Ninh.

Ông Lê Thành Công - Giám đốc Sở Công thương trao Bằng khen của Bộ Công thương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Năm 2018 với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV-NLĐ Công ty, Petrolimex Tây Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 Công ty đạt được cụ thể:

- Sản lượng xăng dầu bán ra (L15) là 116.030 m3, đạt 102 % kế hoạch, đạt 107 % so với cùng kỳ.

- Sản lượng dầu mỡ nhờn bán ra là 463 tấn, đạt 102% kế hoạch, đạt 105% so với cùng kỳ.

- Sản lượng mặt hàng Gas: 221 tấn, đạt 100% kế hoạch, đạt 108% so với cùng kỳ.

- Doanh thu bảo hiểm: 2,250 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, đạt 113% so với cùng kỳ.

- Doanh thu Sơn: 741 triệu đồng, đạt 412% kế hoạch, đạt 411% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 31,482 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch và tăng 30% so với cùng kỳ.

- Nộp ngân sách 316,371 tỷ đồng, đạt 107 % kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ.

Trong năm 2018, công tác đầu tư phát triển hệ thống, hình ảnh thương hiệu Petrolimex tại địa phương luôn được chú trọng, ngày càng hoàn thiện và mở rộng. Công ty không ngừng đổi mới và nâng cao công tác quản trị để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ kinh doanh trong tình hình mới.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội