Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh

Hoàng Tiến Đạt

C/v Phòng TCHC

09:27 SA @ Thứ Hai - 19 Tháng Ba, 2018

Nha Trang, ngày 16.3.2018. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã hội nghị triển khai công tác kinh doanh 2018 tại trụ sở Công ty Xăng dầu Phú Khánh (Petrolimex Khánh Hòa).

Ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm chủ hội nghị

Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm chủ trì hội nghị; dự hội nghị có: Lãnh đạo phòng/ban nghiệp vụ Tập đoàn; Chủ tịch/Giám đốc, lãnh đạo các Công ty: Công ty Xăng dầu Phú Khánh, Bắc Tây Nguyên,Nam Tây Nguyên, Công ty TNHH liên doanh Kho Ngoại quan Xăng dầu Vân Phong (VPT) và Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC).

Phó tổng giám đốc - Trần Ngọc Năm yêu cầu các đơn vị phải thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:

(1) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt;

(2) Mở rộng mạng lưới bán lẻ. Tập trung nguồn lực xây dựng CHXD trên tuyến đường cao tốc;

(3) Nghiên cứu quy mô đầu tư, xây dựng Kho xăng dầu Cam Ranh - Khánh Hòa;

(4) Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch An sinh xã hội tại địa phương;

(5) Các công ty xây dựng kế hoạch đảm bảo đúng yêu cầu Tập đoàn đề ra;

(6) Nghiên cứu xây dựng và xử lý giá bán lẻ vùng của mỗi Công ty trong khu vực đảm bảo phù hợp với lợi ích chung của Tập đoàn;

(7) Tổ chức xuất nhập hàng hóa tại Kho Xăng dầu Ngoại quan Vân Phong đảm bảo lợi ích đối với các Công ty;

(8) Tổng Công ty Hóa dầu xây dựng chính sách phù hợp trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích giữ PLC và các Công ty xăng dầu.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội