Petrolimex Nghệ An kiểm tra kỹ năng khai thác phần mềm quản trị CHXD

Lê Văn Trường

Chuyên viên tổ CNTT

03:55 CH @ Thứ Ba - 17 tháng 5, 2016

Ngày 15.5.2016 Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) đã tổ chức thi nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, chuyên viên phòng Kinh doanh Xăng dầu, phòng Kinh doanh Tổng hợp và phòng Tài chính kế toán vận hành trên 2 hệ thống chính của Tập đoàn mà Công ty đang sử dụng là phần mềm Quản trị Nguồn lực - SAP và hệ thống Quản lý các Cửa hàng Xăng dầu - Egas.

Toàn cảnh buổi thi chuyên môn nghiệp vụ SAP và Egas

Buổi thi nghiệp vụ, chuyên môn của các phòng nói trên là kết quả của quá trình ôn luyện theo nội dung đề cương mà Ban chỉ đạo soạn thảo bằng phương pháp tự học và tự đào tạo lẫn nhau về vận hành hệ thống Quản trị Nguồn lực - SAP.

Bên cạnh đó Công ty đã mời cán bộ Công ty Cổ phần tin học Petrolimex (Piacom) tham gia đào tạo các kiến thức nhằm nâng cao kỹ năng khai thác hệ thống Quản lý các Cửa hàng Xăng dầu –Egas, Tự động hóa cột bơm - Agas cho khối Văn phòng.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội