Petrolimex công bố kết quả SX-KQ Quý I/2016

Petrolimex

09:56 SA @ Thứ Hai - 16 Tháng Năm, 2016

Ngày 13.5.2016 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính quý 1/2016 của Công ty Mẹ - “Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”báo cáo hợp nhất quý 1 năm 2016 của toàn Tập đoàn.

Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư 200-202/2014/TT-BTC ngày 22.12.2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

Cùng ngày các báo cáo nói trên cũng đã được đăng tại website public www.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư” và “Minh bạch xăng dầu”.

Theo báo cáo, kết quả sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2016 của Petrolimex như sau:

1/ Tổng doanh thu thuần hợp nhất(của tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…): 27.540 tỷ đồng bằng 72,6% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân quý 1 năm 2016 là 33.63 USD/thùng giảm 30,8% so với bình quân quý 1 năm 2015 (bình quân quý 1/2015 là 48,57 USD/thùng).

2/ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là: 1.371 tỷ đồng, đạt 34,6% kế hoạch.

Trong đó:

(a) Xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là: 658 tỷ đồng, tương đương 47,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Với sản lượng xuất bán nội địa và tái xuất 2.320 ngàn m3, tấn bằng 103% so với cùng kỳ năm 2015 (2.255 m3) (Riêng đối với dầu mazút đơn vị tính là: Tấn); Lợi nhuận trước thuế đạt 269 đồng/lít,kg.

Lợi nhuận mặt hàng xăng dầu của Petrolimex trong quý 1 năm 2016 tiếp tục ổn định theo định hướng kế hoạch và ở mức tương đồng bình quân năm 2015 trong tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong quý 1/2016, Tập đoàn tiếp tục đánh giá và hợp lý hóa đường vận động hàng hóa để tiết giảm chi phí vận chuyển; đồng thời trong quý 1, Nhà nước điều hành linh hoạt tỷ giá trung tâm nên chi phí tài chính phát sinh thấp, bên cạnh đó sản lượng quý 1/2016 theo đúng định hướng kế hoạch và tăng trưởng so cùng kỳ khoảng 3%. ….

(b) Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 713 tỷ đồng, tương đương 53,1% tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó:

- Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 195 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 32 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 104 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 61 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 50 tỷ đồng;

- Lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, thiết kế, hạ tầng, tin học, kinh doanh kho bể… và các khoản thu nhập khác đạt 271 tỷ đồng.

(c) Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất quý 1 năm 2016 là 8.237 tỷ đồng, bằng 117% cùng kỳ năm 2015.

(d) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.134 tỷ đồng, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 6,5%.

3/ Một số nội dung khác:

(a) Về việc phát hành tăng vốn điều lệ:

Trong quý 1/2016, sau khi có chấp thuận phương án phát hành vốn của Chính phủ, Tập đoàn đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành vốn:

- Phát hành cho cổ đông chiến lược với tỷ lệ 8% và giá phát hành không thấp hơn 38.000 đ/cổ phần. Hiện nay phương án phát hành vốn cho cổ đông chiến lược JX đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đã hoàn tất ký kết ký hợp đồng phát hành SSA, hợp đồng hợp tác SCA với đối tác chiến lược JX NOE.

- Chia cổ tức bằng tiền đồng thời phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% sau khi hoàn thành đợt phát hành vốn cho cổ đông chiến lược JX NOE.

(b) Về đề án tái cấu trúc :

- Tiếp tục đẩy nhanh đề án sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vào Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) trong quý 2/2016.

- Tiếp tục giảm vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico) và các lĩnh vực khác theo quy định tại Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05.02.2009 và Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11.7.2013 của Chính phủ.

(c) Về phát triển sản phẩm mới: Nghiên cứu và triển khai kinh doanh sản phẩm mới để thực hiện quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01.9.2011 của Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe môtô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; theo đó đối với các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 01.01.2017.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội