5 giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Thu Linh - Thế Hào

03:43 CH @ Thứ Sáu - 22 Tháng Hai, 2019

Sáng ngày 22.02.2019, Công ty Xăng dầu Lào Cai (Petrolimex Lào Cai) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

Hội nghị đã đánh giá, thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 có nhiều thuận lợi có tác động tích cực thúc đẩy hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có Công ty. Nắm bắt những cơ hội, chủ động, linh hoạt trong điều hành, khắc phục những khó khăn trong tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng, nhất là ở các có điều kiện kinh doanh vùng thuận lợi, cùng với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV, kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng tốt so với năm 2017.

Chủ tịch kiêm giám đốc Dương Tuấn Dũng báo cáo kết quả công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị cũng thảo luận và đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch và mục tiêu đã đặt ra:

Một là: Chủ động, linh hoạt đảm bảo nguồn hàng, đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh; Đẩy mạnh công tác chăm sóc, quản lý khách hàng, có chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt với từng nhóm khách hàng; Tăng cường các hoạt động quảng bá hàng hóa Petrolimex đến với khách hàng. Chú trọng gia tăng sản lượng bán lẻ tại cửa hàng với việc thực hiện tốt quy trình bán hàng 5 bước.

Hai là: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tiền hàng, công nợ; Nâng cao khả năng nắm bắt tình hình tài chính, khả năng thanh toán của khách hàng; Quyết toán nhanh, đúng quy định các công trình đầu tư XDCB.

Ba là: Chủ động trong công tác tìm kiếm các vị trí đầu tư CHXD; Tăng cường công tác thanh kiểm tra, hướng dẫn công tác an toàn cho các đơn vị, kểm soát tốt công tác đảm bảo chất lượng hàng hóa, tiết kiệm hao hụt.

Bốn là: Tiếp tục rà soát, bố trí lao động hợp lý; rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế phù hợp quy định của Nhà nước, Tập đoàn và điều kiện thực tế tại Công ty, nhất là các cơ chế tiền lương có tính khuyến khích cao tạo động lực để người lao động tích cực tăng năng suất lao động.

Năm là: Đẩy mạnh củng cố văn hóa doanh nghiệp; Phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua và thực hiện công tác xã hội - từ thiện thiết thực, hiệu quả.

Xem chi tiết tại đây ...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội