Bám sát thị trường, sẵn sàng hoàn thành chỉ tiêu 2021

Huỳnh Quốc An

Chuyên viên P. TCHC

03:17 CH @ Thứ Hai - 25 Tháng Giêng, 2021

Ngày 20.01.2021, Petrolimex Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021.

Chủ tịch Petrolimex Cà Mau Châu Phước Liêm thừa ủy quyền của Lãnh đạo Tập đoàn trao Giấy chứng nhận khen thưởng “ Đơn vị tăng trưởng bán lẻ xuất sắc nhất Quý I, II/2020” tặng Petrolimex Cà Mau

Chủ tịch Petrolimex Cà Mau Châu Phước Liêm thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trao bằng khen tặng Cửa hàng trưởng CHXD xuất sắc nhất năm 2020

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn. Song với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty, sự chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn, Công ty đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ cụ thể như sau:Sản lượng kinh doanh xăng dầu thực hiện năm 2020 đạt 101% so với kế hoạch năm và đạt 101% so với cùng kỳ, trong đó:Bán buôn trực tiếp đạt 249% KH;Bán qua TNPP đạt 81% KH;Bán qua TNNQ đạt 77% KH;Bán lẻ trực tiếp đạt 108% KH;Sản lượng Dầu nhờn đạt 122% KH;Sản lượng Gas đạt 107% KH;Doanh thu bảo hiểm đạt 71% KH;Doanh thu nước sơn đạt 70% KH; Doanh thu hàng hóa khác và dịch vụ đạt 112% CK.

Tại hội nghị, Chủ tịch Petrolimex Cà Mau Châu Phước Liêmghi nhận và biểu dương thành tích của tập thể CBCNV Petrolimex Cà Mau đạt được trong năm 2020 vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Tập đoàn giao; Đồng thời, yêu cầu Công ty phải bám sát vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, tổ chức kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo an ninh an toàn về mọi mặt, phát triển mạng lưới CHXD theo kế hoạch, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh, làm tốt công tác xã hội từ thiện, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của lãnh đạo địa phương tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội