Vinh danh các CHXD dẫn đầu thi đua tháng 11/2020

Nguyễn Minh Đạt

Phòng TCHC

10:50 SA @ Thứ Hai - 14 Tháng Mười Hai, 2020

Ngày 12.12.2020, Petrolimex Bình Định đã tổ chức vinh danh, khen thưởngcác Cửa hàng thuộc 4 nhóm CHXD dẫn đầu kinh doanh tháng 11/2020.

Phó Giám đốc Petrolimex Bình Định Phạm Ngọc Khuyến vinh danh, khen thưởng CHXD 15 đạt kết quả tiêu biểu của nhóm sản lượng trên 300 m3/tháng

... vinh danh, khen thưởng CHXD 12 tiêu biểu của nhóm sản lượng dưới 100 m3/tháng

...vinh danh, khen thưởng CHXD 14 tiêu biểu của nhóm sản lượng từ 200 m3 đến dưới 300 m3/tháng

... vinh danh, khen thưởng CHXD 44 tiêu biểu nhóm sản lượng từ 100 m3 đến dưới 200 m3/tháng

Trong các tháng qua, thị trường kinh doanh xăng dầu hết sức khó khăn và trải qua các làn sóng dịch Covid-19. Tuy nhiên, cùng với với sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV-NLĐ trong cửa hàng, luôn phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, các Cửa hàng đạt được kết quả như sau:

CHXD 12: Xuất bán lẻ đạt 150% CK; CHXD 14 xuất bán lẻ đạt 116% CK. Đây là 2 cửa hàng lần đầu tiên đạt giải trong phong trào thi đua tăng trưởng bán lẻ.

CHXD 15 xuất bán lẻ đạt 123% CK; CHXD 44 xuất bán lẻ đạt 166% CK. Đây là 2 cửa hàng liên tiếp đạt giải, luôn phát huy và giữ vị thế cao nhất trong các tháng gần đây.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Petrolimex Bình Định Phạm Ngọc Khuyến ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết của toàn thể CBCNV CHXD 12, 14, 15, 44. Đồng thời, yêu cầu các Cửa hàng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, phấn đấu cùng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD Tập đoàn giao.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội