Petrolimex Bắc Thái nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững

Đoàn Văn Tưởng

Phó trưởng phòng TCHC

09:34 SA @ Thứ Hai - 11 Tháng Bảy, 2016

Ngày 08.7.2016 Công ty Xăng dầu Bắc Thái (Petrolimex Bắc Thái) đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016.

Đại diện các nhóm thảo luận thuyết trình về chủ đề do Ban tổ chức đưa ra

Chủ trì hội nghị Chủ tịch kiêm Giám đốc Nguyễn Thanh Khương; các thành phần tham dự hội nghị: Ban Giám đốc, Các thành viên ban đối thoại, Trưởng phó phòng nghiệp vụ, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch hội cựu chiến binh, Trưởng phó khối thi đua, Chuyên viên các phòng nghiệp vụ, Cửa hàng trưởng trực thuộc Công ty, Ban Giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ Chi nhánh.

Năm 2016, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của Đất nước, cũng là năm đầu tiên Công ty thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2025. Chủ đề hoạt động của Công ty "Tin học hóa, tiêu chuẩn hóa, tự động hóa"; Công ty xây dựng 15 dự án quản trị Công ty, như: Phát triển mạng lưới bán lẻ, Quản lý khách hàng, đánh giá kết quả công việc, ...

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội