Nộp ngân sách 6T2020 đạt 52% kế hoạch

Ngô Minh Chiến

BBT Website

11:56 CH @ Thứ Hai - 13 Tháng Bảy, 2020

Ngày 13.7.2020, tại hội trường Công ty, Petrolimex Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị 6T2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm (TCN) 2020.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Hà Tĩnh Trần Đại Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Hà Tĩnh Trần Đại Hà vinh danh, khen thưởng các Bộ phận, Tổ Công đoàn và cá nhân đạt thành tích cao 6T2020

Hội nghị sơ kết 6T2020 là sự phối kết hợp giữa công tác Đảng; công tác SXKD và công tác đoàn thể:

Về công tác xây dựng Đảng:Hoàn thành Đại hội 5 Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;Kiện toàn Ban chỉ huy Quân sự Công ty, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020.

Về kết quả thực hiện công tác SXKD: Do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, diễn biến giá dầu thế giới diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo và toàn thể NLĐ Công ty đã khắc phục khó khăn, nỗ lực và đạt được kết quả khả quan như sau:Sản lượng xăng dầu đạt 50% KH, đạt 95% CK;DMN đạt 64% KH, đạt 109% CK;Gas đạt 51% KH, đạt 93% CK;Kinh doanh bảo hiểm đạt 72% KH, đạt 149% CK;Nộp ngân sách nhà nước trên 259 tỷ đồng, đạt 52% KH.

Hội nghị đã thảo luận, đưa ra các định hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như:Đảng bộ tiếp tục Lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an toàn về mọi mặt trên toàn Công ty;Quyết tâm thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao;Triển khai thực hiện tốt cơ chế kinh doanh của Tập đoàn/Công ty quy định nhằm gia tăng sản lượng, đảm bảo hiệu quả SXKD; Phối kết hợp cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều đợt bán hàng lưu động, gia tăng giá trị dịch vụ khách hàng;...

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội