Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu

Chính phủ

03:30 CH @ Thứ Hai - 08 Tháng Chín, 2014

Tải về toàn văn "Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014":Tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội