"Lính xe bồn" Petrolimex Nam Tây Nguyên

Thành Đô

Chuyên viên Phòng TCHC

11:26 SA @ Thứ Hai - 05 Tháng Giêng, 2015

Đội xe Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên (Petrolimex Nam Tây Nguyên) hiện có 16 xe bồn với tổng số 22 CBCNV-NLĐ. Hàng năm, đội xe vận chuyển gần 40% tổng sản lượng xăng dầu xuất bán của Công ty. Đội xe luôn làm tốt công tác giáo dục người lao động về nhận thức tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ; vì vậy, luôn là đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua do Công ty phát động.

"Lính xe bồn" (từ phải sang trái) Lê Công Báu, Nguyễn Hữu Linh và Nguyễn Trung Hà trong niềm vui đón nhận Giấy khen do Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Nam Tây Nguyên Nguyễn Huynh trao tặng

Năng suất cao, giao hàng đầy đủ

Liên tục 5 năm qua (từ 2010 đến 2014), năng suất lao động của CBCNV-NLĐ Đội xe Petrolimex Nam Tây Nguyên luôn duy trì ở mức cao: Bình quân đạt 56.619 m3km/người/tháng, số chuyến hàng vận chuyển bình quân trên 23 chuyến/xe/tháng với cự ly bình quân 229 km.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội