XNBL Petrolimex Sài Gòn: Đồng tốc phát triển “để tiến xa hơn”

Nguyễn Hồng Chuyên

Trưởng ban Chất lượng - Tổng hợp

12:13 CH @ Thứ Hai - 29 Tháng Mười Hai, 2014

Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2015 của Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL) - Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã được tổ chức sáng ngày 26.12.2014 tại văn phòng Petrolimex Sài Gòn.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trần Văn Thắng chỉ đạo tại hội nghị

Dự, chỉ đạo hội nghị có Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trần Văn Thắng, Ban giám đốc, đại diện Công đoàn, lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ Công ty, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, Xí nghiệp Dịch vụ Xây lắp & Thương mại; cùng 128 đại biểu được bầu chọn từ các đơn vị cơ sở theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP đại diện hơn 900 CBCNV - Người lao động của XNBL.

Năm 2014, với những định hướng đúng đắn, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn/Công ty cùng với sự nỗ lực rất lớn của cả tập thể người lao động, Xí nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Hoàn tất việc đầu tư nâng cấp CHXD theo kế hoạch; triển khai hiệu quả các chuỗi dịch vụ kinh doanh khác theo đề án khai thác lợi thế so sánh, tạo sự khác biệt và ngày càng gia tăng tiện ích khách hàng.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội