Tăng cường quản trị chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh

Ngô Quý Dũng

PTP. Kế toán Tài chính

09:38 SA @ Thứ Sáu - 09 Tháng Sáu, 2017

Hội nghị tổng kết công tác Quản trị Chi phí giai đoạn 2012 - 2016 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2021 vừa được Công ty Xăng dầu Khu vực II tổ chức sáng 08.6.2017, tại tòa nhà 15 Lê Duẩn - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá 4 tồn tại, đề ra 5mục tiêu, nhiệm vụ và 6 giải pháp cụ thểcho công tác quản trị tài chính trong thời gian tới.

Đây làhội nghị chuyên đề được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn chuyên sâu nghiệp vụ và để các tập thể/cá nhân trao đổi kinh nghiệm, hiến kế cho lĩnh vực quản trị chi phí cũng như các hoạt động chung của toàn Công ty.

Tin tưởng rằng với sự quan tâm, sát sao của các cấp lãnh đạo, sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ CBCNV, công tác quản trị tài chính sẽ phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu của Petrolimex Sài Gòn giai đoạn 2017 - 2021 "để tiến xa hơn".

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội