Pjtaco đại hội đồng cổ đông năm 2015

Phan Văn Kỳ

Tổng giám đốc Pjtaco

09:03 SA @ Thứ Sáu - 10 Tháng Tư, 2015

Ngày 09.4.2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Pjtaco) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào kinh doanh vận tải chỉ có giá nhiên liệu giảm còn hầu hết các chi phí dịch vụ như phí đại lý, tàu lai, bải hiểm, ... tăng từ 5% đến 30% mỗi loại; các tàu trọng tải nhỏ của Công ty vướng rào cản kỹ thuật của các kho cảng đầu mối nên tần suất vào cảng bị giảm dẫn đến sản lượng giảm, ...; với sự giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, các bạn hàng và sự nỗ lực của CBCNV Công ty, năm 2014, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, sản lượng luân chuyển tăng 29%, doanh thu tăng 5%, lợi nhuận trước thuế tăng 35% so với thực hiện năm 2013.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội