Đại hội đồng cổ đông PTS Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ IV

Nguyễn Xuân Huy

Phó trưởng phòng KTTH

08:57 SA @ Thứ Năm - 09 Tháng Tư, 2015

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (PTS T.T Huế) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2015 - 2019) vào ngày 05.4.2015 tại hội trường Công ty - số 13 Trần Thanh Mại, TP. Huế.

Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Như Thịnh báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014 và phương hướng 2015-2019

Đến dự Đại hội có Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Nguyễn Thanh Sơn - Đại diện cổ đông chi phối và gần 100 đại biểu, đại diện cổ đông sở hữu tương ứng với tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội là 1.200.000 cổ phần.

Đại hội đã tiến hành đầy đủ các nội dung và thể thức theo quy định của Pháp luật.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội