Petrolimex Đà Nẵng: 40 năm phát triển bền vững

Trần Bình Thương

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch kiêm Gíám đốc Petrolimex Đà Nẵng

08:32 SA @ Thứ Ba - 07 Tháng Tư, 2015

Công ty Xăng dầu Khu vực V - TNHH Một thành viên (Petrolimex Danang) được thành lập ngày 10.11.1975, với tên gọi đầu tiên là Công ty Xăng dầu Đà Nẵng.

Đồng hành và trực tiếp tham gia đóng góp vào những bước chuyển lịch sử quan trọng của đất nước cũng như khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, chặng đường xây dựng và phát triển suốt 40 năm qua của Công ty nhiều thăng trần nhưng hết sức tự hào.

Những ngày đầu, Công ty tiếp quản cơ sở vật chất kỹ thuật manh mún, hư hỏng sau chiến tranh rải rác từ Đà Nẵng đến Phú Khánh, trong khi nhiệm vụ chính trị được giao hết sức nặng nề. Những khối óc, đôi tay sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân đã hồi sinh tất cả, từ cải tạo, sửa chữa, cho đến tự thiết kế, sản xuất nhiều thiết bị, phương tiện kỹ thuật, xây dựng nhà xưởng, kho tàng, cảng biển … Suốt hơn một thập niên không ngừng vượt khó, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là tiếp nhận, bảo quản, cung ứng xăng dầu phục vụ công cuộc xây dựng CNXH và sẵn sàng chiến đấu từ Bình Trị Thiên đến Bắc Thuận Hải (cũ) và các tỉnh Tây Nguyên. Đồng thời cung ứng, tiếp nhận và bảo quản xăng dầu cho các nước bạn Lào, Campuchia, cho Dầu hoả cấp 1 Nội Thương và dự trữ quốc gia …

Bắt đầu từ năm 1986 đến đầu những năm 2000, từ nhiệm vụ chính ban đầu là tiếp nhận, bảo quản và cấp phát xăng dầu theo lệnh, Công ty trở thành đơn vị hạch toán kinh doanh, giữ vai trò chủ đạo trong đảm bảo nhu cầu cũng như tham gia chỉ đạo, điều tiết và ổn định giá xăng dầu tại khu vực Miền Trung. Một mặt đầu tư hiện đại hoá hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, Công ty đồng thời tập trung xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần. Giai đoạn này nhiều đơn vị trực thuộc và các chi nhánh của Công ty tách ra để trực thuộc Tổng Công ty. Từ đây, địa bàn hoạt động của Công ty tập trung chính tại Đà Nẵng - Quảng Nam, bàn đạp động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội