Vinh danh 16 CHXD đạt sản lượng cao T8/2019

Hoàng Thị Mai Hiên

Phó TP. TCHC CNXD Hải Dương

12:25 CH @ Thứ Ba - 10 Tháng Chín, 2019

Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương thuộc Petrolimex Quảng Ninh tổ chức vinh danh khen thưởng các cửa hàng dẫn đầu trong công tác bán hàng đạt sản lượng, doanh thu cao trong tháng 8 tại Hội nghị giao ban công tác tháng tổ chức ngày 05.9.2019.

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CNXD Hải Dương Tăng Văn Trồi vinh danh, trao thưởng 16 Cửa hàng đạt sản lượng xuất bán cao trong tháng 8/2019

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Chi nhánh Tăng Văn Trồi ghi nhận, biểu dương nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV-NLĐ các cửa hàng trong công tác kinh doanh bán hàng đảm bảo an toàn và nâng cao sản lượng; đồng thời yêu cầu các bộ phận tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, duy trì hiệu quả mô hình quản lý 5S, quy trình bán hàng 5 bước tại cửa hàng; giữ vững khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng mới nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy gia tăng sản lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch SX-KD của Chi nhánh năm 2019 và các năm tiếp theo.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội