Bố cáo về việc chuyển đổi tên Tổ chức Công đoàn

02:31 CH @ Thứ Năm - 15 Tháng Mười Hai, 2011

Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chuyển đổi thành Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ngày 01/12/2011, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức hoạt động theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam để hình thành Tập đoàn Xăng dầu đa sở hữu và Nghị quyết số01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2011 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Để nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn phù hợp với tổ chức, hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã quyết định chuyển đổi Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM kể từ ngày 15/12/2011.


Công đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng thông báo:


Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội