Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

Nguyễn Huy Hoàng

07:48 SA @ Thứ Năm - 08 Tháng Mười Hai, 2011

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của BCH Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam khóa III - nhiệm kỳ 2005-2010; Ngày 21/11/2011, Hội nghị BCH lần thứ XII - khóa III Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức tại Tp. Hà Nội.

Đồng chí Đinh Thái Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị BCH lần thứ XII - khóa III Công đoàn Tổng Công ty đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty trong năm 2011; Đánh công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2010-2013; và cho ý kiến về dự thảo Đề án nhân sự BCH Công đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa IV.

Hội nghị BCH lần thứ XII - khóa III Công đoàn Tổng Công ty cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trong tâm của Công đoàn Tổng Công ty từ nay đến khi tổ chức Đại hội IV, cụ thể :

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ CNVC-LĐ tích cực tìm hiểu đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết của các cấp công đoàn. Đặc biệt những chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về Cổ phần hóa, góp phần nhanh chóng ổn định và xây đựng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với CNVC-LĐ về nghỉ theo chế độ Cổ phần hoá.

- Hoàn thiện đề án nhân sự BCH khóa IV và các văn kiện có liên quan để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam lần thứ IV, sẽ diễn ra trong quý I/2012.

Cũng tại Hội nghị lần này, BCH đã tổ chức gặp mặt chia tay đồng chí Vũ Thị Tuyết Lan, nguyên Ủy viên BTV, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, nguyên Ủy viên BTV Công đoàn Tổng Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Khu vực I vừa được về nghỉ hưu theo chế độ.

Hội nghị BCH Công đoàn Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam lần thứ XII tiến hành ngay sau ngày Đại hội cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam càng khẳng định thêm sự quan tâm, ủng hộ và đóng góp của tổ chức công đoàn và CNVC-LĐ Petrolimex vào quá trình cổ phần hóa, tái cấu trúc Tổng Công ty hình thành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát triển một cách toàn diện./.

Nguyễn Huy Hoàng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội