B12 golive chương trình quản trị chi phí trên Egas

Dương Thị Thúy

TP. KTTC XNXD K131

11:23 SA @ Thứ Tư - 07 Tháng Mười Một, 2018

Sáng ngày 05.11.2018, Xí nghiệp Xăng dầu K131 thuộc Petrolimex Quảng Ninh đã golive “Chương trình quản trị chi phí tại Egas và tích hợp dữ liệu vào ERP-SAP”.

Cửa hàng trưởng CHXD số 71 Lưu Kiếm Nguyễn Văn Tâm thực hiện các thao tác trên Egas

Tại buổi golive, các cửa hàng đã thực hiện thao tác trên Egas: cập nhật chứng từ chi phí, đề nghị phê duyệt, lập chứng từ thanh toán và trình chứng từ thanh toán cho các chi phí phát sinh trong tháng. Cùng với đó cán bộ nghiệp vụ đã tiến hành các bước giao - phê duyệt - tích hợp và phân bổ chi phí trên SAP.

Theo kế hoạch của Tập đoàn, Petrolimex Quảng Ninh đang tổ chức triển khai thí điểm golive chương trình Quản trị chi phí tại Egas và tích hợp dữ liệu vào ERP - SAP tại 2 đơn vị (Xí nghiệp Xăng dầu K131 và Chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên).

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội