B12: 6 nhiệm vụ trọng tâm cho 2019

BBT website

09:38 SA @ Thứ Hai - 14 Tháng Giêng, 2019

TP. Hạ Long - Sáng 08.01.2019, Petrolimex Quảng Ninh tổng kết công tác năm 2018 & hội nghị Người lao động năm 2019.

Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng chỉ đạo Hội nghị

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Quảng Ninh Nguyễn Đồng báo cáo kết quả thực hiện NQ hội nghị NLĐ 2018; tổng kết 2018 và xác định nhiệm vụ trọng tâm 2019

Toàn cảnh hội nghị sáng 08.01.2018

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrolimex Quảng Ninh chịu ảnh hưởng lớn của thị trường xăng dầu thế giới và sự cạnh tranh gia tăng mạnh của các đối tác kinh doanh xăng dầu trong nước. Bằng sự nỗ lực vượt khó, Petrolimex Quảng Ninh đã hoàn thành các kế hoạch nhiệm vụ Tập đoàn giao, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch: Bán buôn đạt 101,3%; Bán lẻ đạt 100,9%; Bán tái xuất đạt 105,1%; Kinh doanh hàng hóa khác: Sản lượng DMN đạt 101%; Sản lượng Gas đạt 102%; Doanh thu Bảo hiểm đạt 112%; Doanh thu chất tẩy rửa Jana đạt 112%; Doanh thu Sơn đạt 138%;Tổng doanh thu đạt 107%; Lợi nhuận trước thuế đạt 128%...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả rất đáng khích lệ mà tập thể CBCNV-LĐ Petrolimex Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2018, đồng thời chỉ đạo định hướng 06 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau: (1) Đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; (2) Tổ chức kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý tiền hàng và công nợ khách hàng; (3) Rà soát quy mô, năng lực hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo khai thác vận hành an toàn, hiệu quả, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; (4) Tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp, phát triển mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn Công ty; (5) Đẩy mạnh công tác maketing, bám sát nhu cầu thị trường, làm tốt công tác bảo vệ uy tín thương hiệu Petrolimex; (6) Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện các quy định/quy chế trong quản lý điều hành, từng bước cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho CBCNV-NLĐ.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội