PLX trả cổ tức năm 2017

Petrolimex

10:38 SA @ Thứ Ba - 24 Tháng Bảy, 2018

Tải về "Thông báo về việc Petrolimex trả cổ tức năm 2017":tại đây

Tải về "Mẫu 01 - Giấy ủy quyền":tại đây

Tải về "Mẫu 02 - Giấy đề nghị nhận cổ tức 2017 bằng hình thức chuyển khoản":tại đây

Cùng chuyên mục

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2)

Thông tin cổ đông |  15/11/2022

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2021 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  11/11/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và nhận cổ tức năm 2021

Thông tin cổ đông |  21/10/2022

Nghị quyết V/v dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 2 và phương án chi trả cổ tức năm 2021

Thông tin cổ đông |  21/10/2022

Quyết định V/v Phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Tập đoàn tại CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Thông tin cổ đông |  14/10/2022

Công bố thông tin bổ sung BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất giữa niên độ sau soát xét năm 2022

Thông tin cổ đông |  26/09/2022

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông Lê Hạ Long

Thông tin cổ đông |  18/07/2018

Nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm

Tin chuyên ngành |  13/07/2018

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông Lê Quang Dũng, Nguyễn Văn Minh

Thông tin cổ đông |  05/07/2018

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông Mè Thị Hòa

Thông tin cổ đông |  27/06/2018

Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2018

Báo cáo |  26/06/2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội