PLX trả cổ tức năm 2017

Petrolimex

10:38 SA @ Thứ Ba - 24 Tháng Bảy, 2018

Tải về "Thông báo về việc Petrolimex trả cổ tức năm 2017":tại đây

Tải về "Mẫu 01 - Giấy ủy quyền":tại đây

Tải về "Mẫu 02 - Giấy đề nghị nhận cổ tức 2017 bằng hình thức chuyển khoản":tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội