PLX trả cổ tức năm 2016

Petrolimex

03:26 CH @ Thứ Năm - 24 Tháng Tám, 2017

Tải về "Thông báo về việc Petrolimex chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt":tại đây

Tải về "Mẫu 01 - Giấy ủy quyền":tại đây

Tải về "Mẫu 02 - Giấy đề nghị nhận cổ tức 2016 bằng hình thức chuyển khoản":tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội