PLX công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

04:51 CH @ Thứ Hai - 17 Tháng Tám, 2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai