Công bố thông tin về hồ sơ đấu giá cổ phiếu BMF

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

04:30 CH @ Thứ Năm - 23 Tháng Bảy, 2020

1. Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

2. Nghị quyết 008/PLX-NQ-HĐQT ngày 10/01/2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương chấp thuận phương ánthoái toàn bộ vốn của Tập đoàn tại CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

3. Bản trích lục danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

5. Quyết định về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

6. Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

9. Báo cáo tài chính quý I/2019 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai

10. Bản cáo bạch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Chào bán cổ phiếu CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

11. Giấy chứng nhận số 120/GCN-UBCK ngày 30/6/2020: Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội