Hoạt động xã hội

08:13 SA @ Thứ Hai - 13 Tháng Mười, 2008

Với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện được xác định là nội dung công tác có ý nghĩa trung tâm của phong trào Công đoàn TCty, đồng thời là trách nhiệm và tình cảm của chính mỗi CNVC - lao động. Hàng năm, Tổng công ty đã trích một phần từ nguồn quĩ phúc lợi Ngành, quĩ phúc lợi của các đơn vị thành viên và phần lớn từ sự đóng góp của người lao động để hỗ trợ cho các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, phụng dưỡng Bà mẹ Việt nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, đài tưởng niệm, đài liệt sĩ, tặng sổ tiết kiệm, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây dựng các trung tâm nuôi dạy và vui chơi cho trẻ em...với tổng số tiền (từ năm 2000 – 2004) là 16.082.186.776 đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội