Petrolimex ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 6 (Xangsane)

04:59 CH @ Thứ Sáu - 20 Tháng Mười, 2006

Cơn bão số 6 (Xangsane) đã đổ vào miền Trung nước ta gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và của cho nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, công nhân viên chức - lao động Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam đã nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ, giúp đỡ các gia đình gặp hoạn nạn do bão Xangsane gây ra. Tổng số tiền ủng hộ mỗi người một ngày lương và trích từ quỹ phúc lợi của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên gửi trực tiếp đến UBND các Tỉnh Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam,... và thông qua các quỹ địa phương tính đến thời điểm này đã hơn 01 tỷ đồng. Trong đó, số tiền ủng hộ trực tiếp gia đình CBCNV các Công ty thành viên là gần 200 triệu đồng.

Thời gian tới, ban Lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty sẽ phát triển và có các hình thức sử dụng Quỹ Từ thiện - Xã hội tập trung toàn ngành với nhiều hoạt động phong phú để công tác này được nề nếp, thường xuyên và phát huy được hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Việt Khoa

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội