Táo B12 xăng dầu 5S

Biên kịch: Mai Hương - Đạo diễn: Thanh Bình

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

11:38 SA @ Chủ Nhật - 11 Tháng Hai, 2018

Kho dầu phố biển

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội