5 trọng tâm tập trung lãnh đạo thành công nhiệm kỳ 2020-2025

Nguyễn Ngọc Tú

Chuyên viên phòng PR

04:40 CH @ Thứ Tư - 30 Tháng Mười Hai, 2020

Ngày 30.12.2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng bộ Petrolimex) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Petrolimex, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Chu Đình Động - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương và đại diện các Ban Đảng của Đảng ủy Khối DNTW; Về phía Petrolimex có đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Đặng Trần Hiếu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Các đồng chí trong BTV, BCH, UBKT Đảng ủy Tập đoàn và các đồng chí Bí thư Đảng ủy/Chi ủy trực thuộc Đảng bộ Petrolimex.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận những kết quả của Petrolimex đạt được trong năm qua. Mặc dù ảnh hưởng nặng nề bởi những yếu tố khách quan, như đại dịch Covid-19, biến động bất thường của giá dầu thế giới…tuy nhiên, Đảng bộ Petrolimex đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, chỉ đạo điều hành công tác sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, cung cấp và đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của người dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Năm 2020, Petrolimex tiếp tục có đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước với số ước nộp thuế hơn 38.000 tỷ đồng. Đồng thời, Petrolimex cũng thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác xã hội từ thiện (Trong năm 2020, Petrolimex đã triển khai công tác ASXH trong cả nước với số tiền hơn 55 tỷ đồng, riêng công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 là hơn 14,1 tỷ đồng). Đồng chí Nguyễn Đức Phong cũng nhấn mạnh 05 nội dung trọng tâm để Đảng bộ Petrolimex nghiên cứu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020-2025 như: xây dựng và hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025; chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Đại diện Đảng bộ Petrolimex, đồng chí Phạm Văn Thanh - UVBTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy Khối, các Ban Đảng Trung ương để Petrolimex hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Đồng thời cũng yêu cầu cấp ủy các cấp trực thuộc sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, xây dựng Chương trình hành động chi tiết, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ của từng đơn vị để triển khai thực hiện.

Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Khối

Đồng chí Phạm Văn Thanh - UVBTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối

Tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ các cấp, cán bộ, đảng viên và người lao động trực thuộc Đảng bộ Petrolimex đã nghe đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW quán triệt và thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Đặng Trần Hiếu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrolimex truyền đạt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Petrolimex lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; các bài học kinh nghiệm được rút ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng đổi mới, tăng cường, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên ngang tầm nhiệm vụ chính trị. Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có nhiều kết quả tích cực. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Đặng Trần Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã quán triệt những nội dung trọng yếu của Nghị quyết, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Petrolimex yêu cầu cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên, người lao động; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giữ vững vị thế tiên phong là Tập đoàn kinh doanh và đầu tư năng lượng sạch hàng đầu Việt Nam, phát triển ổn định, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Petrolimex nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm giúp cho các cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể của từng chi, đảng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Đặng Trần Hiếu - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrolimex truyền đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn cảnh Hội nghị

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội