Quy định mới về sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

09:24 SA @ Thứ Năm - 13 Tháng Tám, 2009

(11/08/2009-01:08:00 PM)

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư sửa đổi một số điểm về nguyên tắc tính toán giá bán xăng, dầu (XD); cơ chế hình thành Quỹ bình ổn XD và cơ chế sử dụng Quỹ bình ổn giá để điều hành và bình ổn giá bán XD, thực hiện từ ngày 6/8/2009.

Hình thành Quỹ bình ổn giá XD để chủ động ổn định giá, hạn chế việc phải tăng giá cao đột biến

Giá vốn bán lẻ cơ sở = (giá CIF + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt) x tỷ giá ngoại tệ + thuế VAT + phí XD + mức trích Quỹ bình ổn giá bắt buộc + các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác + chi phí kinh doanh của doanh nghiệp + lợi nhuận định mức. Trong đó, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp được tính tối đa 600 đồng/lít đối với xăng, dầu hỏa, diesel; tối đa 400 đồng/kg đối với dầu mazút và sẽ được điều chỉnh cụ thể cho phù hợp với từng thời kỳ. Lợi nhuận định mức được tính tối đa tương ứng giá vốn bán lẻ cơ sở 300 đồng/lít (kg).
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Quỹ bình ổn giá được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong giá vốn bán lẻ cơ sở là 500 đồng/lít (kg) và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá thành để hình thành giá vốn bán lẻ XD của doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào diễn biến của giá thị trường thế giới, Tổ giám sát Liên Bộ Tài Chính-Công Thương sẽ thông báo cụ thể mức trích và thời gian trích Quỹ bình ổn giá với mức thấp hơn, hoặc cao hơn quy định trên, hoặc tạm thời chưa trích Quỹ bình ổn giá sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo liên Bộ Tài Chính - Công Thương.

Sử dụng Quỹ bình ổn giá như thế nào?

Khi giá XD thành phẩm trên thị trường thế giới bình quân trong thời gian dự trữ lưu thông XD trong nước tăng hơn giá bán hiện hành 500 đồng/lít mà Quỹ bình ổn giá có đủ nguồn lực tài chính thì các doanh nghiệp giữ ổn định giá bán. Khoản chênh lệch lỗ phát sinh được bù đắp từ Quỹ bình ổn giá.

Sau thời gian giữ ổn định giá bán trên, nếu giá thị trường xuống thấp, doanh nghiệp giữ ổn định giá bán.

Nếu giá thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, làm cho giá vốn cao hơn giá bán 500 đồng/lít (kg), các doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán sau khi thực hiện chế độ đăng ký giá. Mức điều chỉnh tối đa cho từng lần không vượt quá 500 đồng/lít (kg).

Nếu giá vốn bán lẻ cơ sở tiếp tục tăng vượt quá 500 đồng/lít (kg) so với giá bán hiện hành, các doanh nghiệp thực hiện trình tự điều chỉnh giá bán như trên. Khoản chênh lệch lỗ phát sinh được bù đắp từ Quỹ bình ổn giá.

Trường hợp Quỹ bình ổn giá đã sử dụng hết, không còn số dư hoặc Quỹ bình ổn giá chưa đủ nguồn lực tài chính, khi giá XD thành phẩm trên thị trường thế giới biến động tăng cao, tăng đột biến làm cho giá vốn tăng cao hơn giá bán trong nước hiện hành; doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán sau khi thực hiện chế độ đăng ký giá.

Khi giá XD thế giới bình quân trong thời gian dự trữ lưu thông XD trong nước giảm, làm cho giá vốn bán lẻ giảm từ 500 đồng/lít (kg) trở xuống, doanh nghiệp giữ ổn định giá bán hiện hành.

Sau thời gian trên, nếu giá tiếp tục giảm trên 500 đồng/lít (kg), thì giảm giá bán lẻ tính từ mốc giá vốn giảm vượt trên 500 đồng/lít (kg). Doanh nghiệp chủ động thực hiện giảm giá nhiều lần, mức độ giảm giá không hạn chế. Không được sử dụng Quỹ bình ổn giá XD để giảm giá bán lẻ.

Bộ Tài chính cho biết, việc điều hành giá XD trong nước hiện nay tiếp tục được thực hiện theo 3 nguyên tắc:
- Nhất quán điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; giá có lên có xuống theo biến động của giá thế giới.
- Đảm bảo mức giá bán lẻ XD của Việt Nam tương đương với mặt bằng giá của các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, Lào, Campuchia để góp phần ngăn ngừa và hạn chế tình trạng buôn lậu XD qua biên giới; khuyến khích sử dụng tiết kiệm, hiệu quả XD trong sản xuất, tiêu dùng.
- Thực hiện nguyên tắc chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Mai Linh
(Nguồn: Thông tư 159/2009/TT-BTC)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội