Petrolimex quyết liệt chống gian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu

Nguyễn Hải

Phóng viên

03:27 CH @ Thứ Hai - 29 Tháng Năm, 2017

Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Vũ Bá Phú đã phê duyệt Kế hoạch số 569/PLX-PCTT về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực xăng dầu năm 2017 (Kế hoạch 569).

Hình ảnh các nhãn hiệu Petrolimex đang bị Công ty TNHH thương mại và phát triển Hoàng Lâm xâm phạm tại CHXD Hoàng Lâm Km 171 + 500 đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Tại Kế hoạch 569, Lãnh đạo Petrolimex yêu cầu người đứng đầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Kế hoạch số 3036/KH-BCT của Bộ Công Thương, cùng các cơ quan hữu quan tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex và người tiêu dùng cả nước trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực xăng dầu.

Kế hoạch 569 yêu cầu tính chủ động cao trong xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phổ biến các quy định quản lý của tập đoàn, đơn vị thành viên về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; tăng cường lan tỏa gương "người tốt, việc tốt", CBCNV-NLĐ thực hiện tốt văn minh thương mại... qua các kênh truyền thông chính thống gồm website, fanpage, email... của đơn vị và tập đoàn.

Hai là, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương (quản lý thị trường, công an, hải quan, bộ đội biên phòng) và Ban Chỉ đạo 389 tại địa phương để thực hiện hiệu quả công tác minh bạch xăng dầu theo Nghị định 83, bảo vệ lợi ích của nhà nước và quyền lợi hợp pháp chính đáng của người tiêu dùng.

Ba là, thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Petrolimex đã được pháp luật bảo hộ, chủ động quyết liệt thực thi hoạt động bảo vệ nhãn hiệu theo văn bản số 1514/PLX-PR, đồng thời, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương áp dụng các biện pháp mạnh trong đấu tranh chống gian lận thương hiệu Petrolimex.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội